Povezava do trenutno veljavnega statuta ZŠRMS.

Egon Brecelj
predsednik ZŠRMS