Z bolečino smo izvedeli, da nas je zapustil Bojan Loboda. Bil je prvi in dolgoletni predsednik Zveze. Njegovo zavzeto in prizadevno delo na področju športnega ribištva mu je prineslo mednarodni ugled in pomembne funkcije v mednarodni konfederaciji športnega ribištva (CIPS) in mnoga domača ter tuja odlikovanja. Po končanem mandatu predsedovanja Zveze je bil imenovan za častnega predsednika Zveze in ob življenjskem jubileju odlikovan z najvišjim odlikovanjem ZŠRMS, z zlato plaketo za življenjsko delo na področju športnega ribištva.

Dovolite, da v imenu vseh športnih ribičev izrečem sožalje njegovi družini. Naj počiva v miru.

Egon Brecelj
predsednik ZŠRMS