V prilogi zapisnik 24. redne seje TK in razpis za kapetana mladinske reprezentance.

Kapetan mladinske reprezentance Marko Kočar je na seji IO podal odstopno izjavo v kateri navaja, da nepreklicno odstopa od mesta kapetana in vsakršnim delom z mladino iz osebnih razlogov. S tem je nas je presenetil in odločil sem se, da takoj pošljem razpis za kapetana mladinske reprezentance.

Vinko Mojškerc
predsednik TK