VSEM DRUŠTVOM

Pandemija Covid-19 močno upliva na vsa področja našega življenja in ravnanja. Države so prisiljene sprejemati izjemne a nujne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.
Največji svetovni športni dogodki so prestavljeni na naslednje leto. Organizatorji in izvajalci svetovnih prvenstev FIPS-M niso v stanju izvesti dogodkov brez tveganja za športnike in udeležence. Zdravje vseh ljudi mora biti naša prva prednostna naloga.
Dne 3.04.2020 sem bil obveščen o » Uradna izjava o premestitvi vseh FIPS-M prvenstev 2020 na leto 2021. Upravni odbor FIPS-M je sprejel odločitev, da se vsa prvenstva 2020 preloži za eno leto, to je na leto 2021. Prav tako se bo mednarodni koledar FIPS-M premaknil za eno leto.

Glede domačih tekmovanj bo Tekmovalna komisija pripravila predlog in podala informacijo vsem društvom.

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ
PREDSEDNIK