Gor

Zbor članov

Zapisnik - redni letni zbor članov 2010
Zapisnik rednega letnega zbora članov (APR 2009)
POSLOVNIK o delu Skupščine ZŠRMS
PRAVILNIK O DODELJEVANJU NAGRAD IN PRIZNANJ ZŠRMS
PRAVILNIK o varovanju osebnih in tajnih podatkov
VABILO ZA REDNO LETNO SKUPŠČINO ZŠRMS 04.04.2009
PREGLED ŠTEVILA DELEGATOV ZA REDNO LETNO SKUPŠČINO ZŠRMS 04.04.2009
TEMELJNE USMERITVE delovanja ZŠRMS za leto 2009
Predlog programa dela ZŠRMS v letu 2009
1. redna seja skupščine ZŠRMS 2008
POROČILO O DELU ZŠRMS IN NJENIH ORGANOV V LETU 2008
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2008
PRAVILNIK o popisu sredstev in obveznostih do virov sredstev
Slovenski računovodski standard 33 (2007)
 
 
Powered by Phoca Download